2.800.000đ/m2-
3.000.000đ/m2
0982 264 609

Phú Hưng Gia

Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thành phố Việt Trì

Theo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Việt Trì gồm 23 đơn vị hành chính, bao gồm 13 phường và 10 xã, có diện tích 11.310 ha.
Theo Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thành phố Việt Trì gồm 23 đơn vị hành chính, bao gồm 13 phường và 10 xã, có diện tích 11.310 ha.

Năm 2013, dân số thành phố Việt Trì là 26 vạn người. Dự báo đến năm 2030, dân số toàn đô thị khoảng 50 vạn; trong đó, dân số nội thành khoảng 35-40 vạn, tỷ lệ đô thị hóa 75%.

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch yêu cầu đánh giá vị trí và vị thế của đô thị trong mối liên hệ vùng trong vai trò đô thị cửa ngõ phía Bắc của vùng Thủ đô Hà Nội, một trong những đô thị trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc, trung tâm tổng hợp của tỉnh Phú Thọ, từ đó liên kết về kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng đến các đô thị như thành phố Thái Nguyên, Yên Bái, Vĩnh Yên, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Mối liên hệ tương quan vùng liên tỉnh, vùng nội tỉnh. Đánh giá điều kiện tự nhiên, địa hình, thổ nhưỡng...

Bên cạnh đó, đánh giá hiện trạng kinh tế-xã hội và dân cư, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng xây dựng, đánh giá các dự án chương trình đang triển khai. Đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2012 phương hướng năm 2013.

Về định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị, Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đặc biệt lưu ý tổ chức không gian cho trục lễ hội dẫn đến Đền Hùng, trục kết nối khu vực Đền Hùng đến cửa ngõ Việt Trì, ngã ba sông khu vực phường Bạch Hạc.

Cùng với đó là đề xuất tổ chức không gian các khu vực xây dựng phát triển mới như phía Bắc, phía Nam và Tây Nam; tổ chức không gian các khu chức năng khác như du lịch, công nghiệp, trường đào tạo, các khu vực nông thôn.

Đồng thời, đề xuất bố cục không gian kiến trúc cảnh quan tổng thể toàn thành phố và theo phân vùng chức năng, theo các trục không gian, đưa tối đa không gian cảnh quan núi và sông Hồng, Lô vào không gian đô thị.

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cũng yêu cầu đề xuất tổ chức không gian các khu trung tâm đô thị, cửa ngõ đô thị, các tuyến phố chính, các trục không gian chính, quảng trường lớn, không gian cây xanh, mặt nước và điểm nhấn trong đô thị, nhấn mạnh các nét cảnh quan đặc trưng của Việt Trì kết hợp chặt chẽ từ yếu tố tự nhiên sông, núi và đồng bằng... các liên kết về giao thông và hạ tầng kỹ thuật giữa các khu vực.