2.800.000đ/m2-
3.000.000đ/m2
0982 264 609

Phú Hưng Gia

Chấn chỉnh việc quản lý, khai thác vật liệu xây dựng

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng thông thường và nhập khẩu nhựa đường.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng thông thường và nhập khẩu nhựa đường.


Chỉ đạo này nhằm tạo thị trường cung ứng và tiêu thụ vật liệu xây dựng một cách lành mạnh, đáp ứng nhu cầu xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trên các địa phương cả nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm chất lượng công trình giao thông, giám sát chặt chẽ chất lượng nguyên, vật liệu sử dụng vào công trình, dự án.

Đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới để tăng cường độ bền, tuổi thọ và giảm giá thành công trình.