Ngành nghề kinh doanh :
  • Thi công hạ tầng dự án
  • Thi công tháo dỡ các công trình
  • Thi công trang trí nội thất dân dụng và công nghiệp
  • Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
  • Cải tạo, sửa chữa các công trình dân dụng và công nghiệp.